Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Menurut Ibnu ‘Athailah


“TAK TERHIMPIT TATKALA SEMPIT”

(Untaian Hikmah Ibnu ‘Athaillah dalam Al-Hikam)

kaitannya dengan etika Hakim dalam penyelenggaraan peradilan.

Oleh : Rasyid Rizani, S.HI., M.HI

(Hakim pada Pengadilan Agama Bajawa Kelas II)

 

“Dia memberimu kelapangan agar engkau tidak terus berada dalam kesempitan. Sebaliknya, Dia memberimu kesempitan agar tidak terus berada dalam kelapangan.Read More

Like/Follow Anda Sangat Berharga
Kami beri Jawaban, Anda cukup beri Like/Follow