Harta Hibah dari Orangtua bukan Harta Bersama


PERTANYAAN:

Malam, salam sejahtera.
Mau tanya masalah hukum..
Saya sebentar lagi akan menikah di KUA.

Pertanyaan saya :

Setelah menikah terus suatu hari saya mendapat hibah rumah atau warisan dari orangtua. Apa kah harta yang saya dapat itu termasuk harta gono gini semisalnya saya tiba-tiba bercerai dengan istri saya.Read More

Hukum Menghibahkan Harta kepada Anak Angkat


PERTANYAAN:

Selamat malam,

Saya ingin konsultasi masalah bagaimana dari pandangan hukum menghadiahkan rumah kepada anak angkatnya atau bagaimana pandangan secara hukum mewariskan rumah kepada anak angkat ? Jika suatu saat si pemilik rumah sudah tiada, bisakah si keponakan pemilik rumah mengugat / mengambil rumah padahal sudah diwariskan / dihadiahkan kepada anak angkat si pemilik rumah ?Read More

Like/Follow Anda Sangat Berharga
Kami beri Jawaban, Anda cukup beri Like/Follow