Category: Sejarah

Sejarah Perkembangan Zakat di Indonesia

Sejak Islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat pendahulu, zakat, terutama bagian sabilillahnya, merupakan sumber dana perjuangan ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda.… Read More

Sejarah Perkembangan Dinasti Bani Umayah

PENJAJAHAN BARAT ATAS DUNIA ISLAM

Oleh: Rasyid Rizani, S.HI., M.HI

 Abstrak

Periode modern dalam sejarah Islam bermula dari tahun 1800 M dan berlangsung sampai sekarang. Di awal periode ini kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari

Biografi, Pemikiran dan Karangan imam Syafi’i

Posts navigation

Like/Follow Anda Sangat Berharga
Kami beri Jawaban, Anda cukup beri Like/Follow